Official time: Monday - Sunday, 8:00 - 21:30

Book Appointment: (613) 608 4046 - services@eznotary.ca

  • English
  • Tiếng Việt

giaytophaplyvietnam

Từ chối nhận di sản thừa kế tại Việt Nam

Cá nhân có quyền để lại tài sản của mình cho người khác, có quyền được hưởng di sản và do đó cũng có quyền được từ chối nhận thừa kế. Tuy nhiên, nếu vì trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ tài sản như: nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ cấp dưỡng … thì không được phép từ chối. Việc từ chối di sản thừa kế chỉ thực hiện trong vòng sáu (06) tháng kể từ khi mở thừa kế (tức là từ ngày người để lại di sản chết nếu thừa kế theo pháp luật, hoặc từ ngày mở di chúc nếu thừa kế theo di chúc).

Vietnamese

Thủ tục ủy quyền chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam

Trong khối tài sản "chìm" của nhiều người Việt đang định cư tại nước ngoài, bất động sản có thể coi là khối tài sản giá trị nhất tại quê hương mà nhiều người sở hữu. Tuy nhiên, việc đi lại, di chuyển trong thời điểm Covid-19 đang bùng phát trên toàn cầu làm cho vấn đề ủy quyền thực hiện các giao dịch chuyển nhượng bất động sản trở thành mối quan tâm lớn nếu không muốn giao dịch bị kéo dài thời gian và thậm chí bị hủy bỏ chỉ vì lí do thủ tục chuyển nhượng không được thực hiện đúng theo trình tự pháp luật.

Vietnamese

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em Việt Nam tại Canada

Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng trong việc đăng ký quốc tịch trong luật Quốc tịch của nhiều quốc gia. Tuy nhiên vì nhiều lí do, nhiều người không có được quốc tịch Việt Nam do cha mẹ của Quý vị đã bỏ qua thủ tục đăng ký khai sinh theo luật định. Việc này dẫn tới sự "thiệt thòi" về quyền và lợi ích hợp pháp mà công dân Việt Nam được trao dưới góc độ của pháp luật, phổ biến nhất là quyền sở hữu quyền sử dụng đất tại Việt Nam và quyền đi lại thăm thân tại quê hương theo hộ chiếu Việt Nam.

Vietnamese