Official time: Monday - Sunday, 8:00 - 21:30

Book Appointment: (613) 608 4046 - services@eznotary.ca

 • English
 • Tiếng Việt

Người Việt định cư ở Canada được đứng tên nhà và đất ở Việt Nam

Bất động sản nói chung hay nhà, đất, căn hộ nói riêng là tài sản có giá trị lớn được người Việt quan tâm khi quyết định đầu tư lâu dài. Tuy nhiên việc định cư ở nước ngoài có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch bất động sản.

Địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài nói chung và tại Canada nói riêng

Căn cứ Điều 3 và Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài: là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.”

Quý vị có thể sử dụng một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam của Quý vị:

 1. Giấy khai sinh (trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ);
 2. Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân;
 3. Hộ chiếu Việt Nam;
 4. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Như vậy, nếu Quý vị đã từng có quốc tịch Việt Nam được xác định theo huyết thống hoặc đang có quốc tịch Việt Nam mà chưa từ bỏ quốc tịch hoặc bị mất quốc tịch thì được xác định là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Quyền sở hữu nhà ở và đất ở

Căn cứ Khoản 1 Điều 186 Luật Đất đai năm 2013, Khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua những hình thức sau:

 1. Mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản);
 2. Mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân;
 3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua nhà ở gắn liền với đất ở tại Việt Nam được sử dụng đất ổn định lâu dài, nhưng cũng phải thực hiện theo trình tự, thủ tục và chịu các nghĩa vụ tài chính tương tự như đối với công dân Việt Nam khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đồng thời, để được công nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải chứng minh điều kiện là được phép nhập cảnh vào Việt Nam ở thời điểm giao dịch, cụ thể bằng cách:

 • Trường hợp vào Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu; kèm theo giấy xác nhận lưu trú hoặc khai báo tạm trú;

 • Trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu VÀ kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; giấy xác nhận lưu trú hoặc khai báo tạm trú tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong trường hợp Quý vị không thể tự mình về Việt Nam để nhanh chóng thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà/đất, Quý vị có thể ủy quyền cho người thân của mình hoặc bất kỳ ai mà Quý vị tin cậy để thay mặt Quý vị thực hiện một số giao dịch nhất định.

Vui lòng liên hệ info@eznotary.ca hoặc 6136084046 để sử dụng dịch vụ Ủy quyền và Hợp pháp hóa lãnh sự trọn gói cho giao dịch của Quý vị.