Thời gian làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật, 09:00 - 22:00

Hỗ trợ khách hàng: (+1) 613 608 4046 - services@eznotary.ca

  • English
  • Tiếng Việt

Dịch vụ

Trợ cấp an sinh tuổi già hay còn gọi là “tiền già” (OAS) là một khoản trợ Quý vị có thể nhận được nếu Quý vị từ 65 tuổi trở lên và đã sống ở Canada ít nhất 10 năm - ngay cả khi Quý vị chưa bao giờ làm...
Trợ cấp hưu trí Canada (CPP) là một khoản trợ cấp chịu thuế hàng tháng, thay thế một phần thu nhập của Quý vị khi nghỉ hưu. Nếu đủ điều kiện, Quý vị sẽ nhận được tiền trợ cấp hưu trí CPP cho phần còn lại của cuộc đời...
Ngày 1 tháng 8 năm 2020, Chính phủ Ontario đã ban hành quy định O.Reg 431/20, về Chứng thực bản khai tuyên thệ và lời cam kết trực tuyến, đưa ra các yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng khi thực hiện xác thực tuyên thệ hoặc...
Để chứng nhận một văn bản là sao y bản chính của một tài liệu gốc, công chứng viên được qui định phải đối chiếu bản gốc trực tiếp, cung cấp bởi khách hàng. Do đó, việc sao y bản chính bắt buộc phải có sự gặp gỡ trực...
Chứng thực văn bản, tài liệu là việc xác thực một văn bản sao y (văn bản được sao chép từ tài liệu gốc ra thành nhiều bản khác nhau) có nội dung đầy đủ, chính xác và giống hệt với văn bản gốc. Những giấy tờ thường cần...
Chứng thực chữ ký là việc xác nhận chữ ký của người yêu cầu chứng thực trên một số văn bản nhất định (Hợp đồng ủy quyền, di chúc, bản cam kết về tình trạng hôn nhân hoặc các giấy tờ khác) nhằm thể hiện tính xác thực của...
Cá nhân có quyền để lại tài sản của mình cho người khác, có quyền được hưởng di sản và do đó cũng có quyền được từ chối nhận thừa kế. Tuy nhiên, nếu vì trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ tài sản như: nghĩa vụ trả nợ,...
Trong khối tài sản "chìm" của nhiều người Việt đang định cư tại nước ngoài, bất động sản có thể coi là khối tài sản giá trị nhất tại quê hương mà nhiều người sở hữu. Tuy nhiên, việc đi lại, di chuyển trong thời điểm...
Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng trong việc đăng ký quốc tịch trong luật Quốc tịch của nhiều quốc gia. Tuy nhiên vì nhiều lí do, nhiều người không có được quốc tịch Việt Nam do cha mẹ của Quý vị đã bỏ qua thủ tục...
Trong văn bản công chứng được thực hiện từ nước ngoài, Quý vị thường thấy có sự xuất hiện của tem công chứng màu đỏ hoặc màu vàng trên văn bản được công chứng, nhưng nhiều người chưa hiểu rõ về sự khác biết giữa hai...