Thời gian làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật, 09:00 - 22:00

Hỗ trợ khách hàng: (+1) 613 608 4046 - services@eznotary.ca

 • English
 • Tiếng Việt

Trợ cấp an sinh tuổi già (Old Age Security)

Old Age Security

Trợ cấp an sinh tuổi già hay còn gọi là “tiền già” (OAS) là một khoản trợ Quý vị có thể nhận được nếu Quý vị từ 65 tuổi trở lên và đã sống ở Canada ít nhất 10 năm - ngay cả khi Quý vị chưa bao giờ làm việc tại Canada. Nếu Quý vị muốn nhận khoản tiền già khi đang sinh sống ngoài Canada, quý vị cần phải có đủ thời gian sinh sống ở Canada tối thiểu 20 năm kể từ khi đủ 18 tuổi trở đi.

Lương hưu an sinh tuổi già (OAS) là khoản thanh toán hàng tháng. Đa số các trường hợp, Service Canada sẽ có thể tự động đăng ký nhận lương hưu OAS cho Quý vị và sẽ thông báo để Quý vị biết về việc đã được đăng ký tự động này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Quý vị cần phải nộp đơn xin trợ cấp An sinh tuổi già nếu trên hệ thống không có đủ thông tin thuận lợi cho việc đăng ký tự động.

Quý vị có thể nhận được khoản chi trả trợ cấp tiền già đầu tiên vào tháng kế tiếp sau khi đạt mốc 65 tuổi. Nếu Quý vị quyết định trì hoãn nhận khoản thanh toán đầu tiên của mình thì sẽ nhận được số tiền lương hưu An sinh tuổi già cao hơn cho mỗi tháng sau đó.

Số tiền già nhận được phụ thuộc vào thu nhập và thời gian Quý vị sống ở Canada hoặc các quốc gia cụ thể (các quốc gia có ký thỏa thuận an sinh xã hội với Canada) sau 18 tuổi. Nếu Quý vị đã từng hoặc đang sinh sống ở một quốc gia không có thỏa thuận an sinh xã hội với Canada, Quý vị phải nộp đơn xin trợ cấp trực tiếp cho cơ quan an sinh xã hội của quốc gia đó, đồng thời nộp đơn xin trợ cấp và lương hưu Canada (Việt Nam đến thời điểm hiện tại tháng 6/2022 chưa có thỏa thuận an sinh xã hội với Canada)

Khoản tiền trợ cấp an sinh tuổi già là khoản thu nhập chịu thuế tại Canada.

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán một lần cho người lớn tuổi nếu:

 • đủ điều kiện nhận lương hưu an sinh tuổi già kể từ tháng 6 năm 2021, và
 • sinh vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 1947.

Trợ cấp đảm bảo thu nhập  (GIS) là một khoản phúc lợi mà Quý vị có thể đủ điều kiện nhận nếu là người nhận Bảo hiểm Tuổi già với thu nhập thấp. GIS là khoản thanh toán hàng tháng nếu Quý vị:

 • 65 tuổi trở lên;
 • sống ở Canada;
 • đang nhận được tiền trợ cấp an sinh tuổi già (OAS);
 • thu nhập của Quý vị dưới ngưỡng thu nhập tối đa hằng năm cho GIS dựa trên tình trạng hôn nhân của Quý vị.

Tương tự như lương hưu an sinh tuổi già (OAS), Chính phủ có thể không có đủ thông tin để đăng ký tự động cho Quý vị. Vì thể, Quý vị có thể phải nộp đơn để nhận được phần bổ sung thu nhập được đảm bảo (GIS) này. Việc ộp đơn xin GIS được thực hiện cùng lúc với việc nộp đơn xin trợ cấp tiền già OAS. Tuy vậy, nếu Quý vị sinh sống ngoài Canada quá 6 tháng, Quý vị sẽ không đủ điều kiện được nhận khoản tiền trợ cấp đảm bảo thu nhập GIS nữa.

Khoản trợ cấp đảm bảo thu nhập GIS đầu tiên được chi trả vào tháng kế tiếp sau ngày Quý vị bước sang tuổi 65. Quý vị cần nộp thuế đúng hạn hàng năm để tránh bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các khoản thanh toán. Số tiền GIS nhận được phụ thuộc vào thu nhập của Quý vị, cho dù Quý vị đã kết hôn hay có bạn đời chung sống. 

 Thủ tục xin nhận trợ cấp an sinh tuổi già OAS và trợ cấp đảm bảo thu nhập GIS gồm các giấy tờ sau:

 • Application for the OAS and the GIS (ISP-3550) (Quý vị cần đọc kỹ hướng dẫn trong khi điền đơn)
 • Bản sao công chứng các giấy tờ cá nhân được yêu cầu
 • Sau khi hồ sơ hoàn thiện, Quý vị cần có thể nộp giấy tờ trực tuyến hoặc qua bưu chính tới văn phòng của Service Canada.

Phụ cấp cho người bạn đời từ 60 tuổi đến 64 tuổi

Đây là quyền lợi dành cho vợ/chồng hoặc người phối ngẫu của những người đang nhận Trợ cấp Đảm bảo thu nhập (GIS). Khoản phụ cấp này là khoản thanh toán không chịu thuế có thể nhận được nếu vợ/chồng hoặc người phối ngẫu:

 • 60 đến 64 tuổi;
 • là công dân Canada hoặc có tình trạng cư trú hợp pháp tại Canada;
 • đã và đang cư trú tại Canada ít nhất 10 năm kể từ khi 18 tuổi;
 • tổng thu nhập hàng năm thấp hơn ngưỡng thu nhập hằng năm tối đa cho Phụ cấp (tính đến thời điểm tháng 6/2022, mức thu nhập tối đa cộng gộp cho cả 2 vợ chồng là $36,384)

Nếu Quý vị đang nhận Phụ cấp này mà vợ/chồng hoặc người chung sống đang nhận GIS bỗng nhiên qua đời, Quý vị sẽ tự động được chuyển đổi sang Phụ cấp cho người còn sống.

Quý vị nên nộp đơn xin Phụ cấp cho người bạn đời từ 06 đến 11 tháng trước thời điểm đạt 60 tuổi. Các khoản chi trả phụ cấp sẽ bắt đầu trong một trong những tháng tiếp theo, tùy theo tháng nào muộn nhất dưới đây:

 • tháng sau khi Quý vị đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện;
 • tháng sau khi Quý vị tròn 60 tuổi;
 • tháng mà vợ/chồng hoặc người chung sống của Quý vị có quyền nhận được GIS, hoặc
 • lên đến 11 tháng trước ngày Chính phủ Canada nhận được đơn của Quý vị (nếu nộp đơn sau khi Quý vị 60 tuổi)

Số tiền phụ cấp mà Quý vị có thể nhận được tùy thuộc vào tình trạng hôn nhân và thu nhập năm trước của Quý vị (hoặc trong trường hợp một cặp vợ chồng, thu nhập được tính là tổng thu nhập cộng gộp của cả vợ và chồng), cao nhất lên tới $1,231.87

Thủ tục xin Phụ cấp cho người bạn đời GIS bao gồm:

Nếu Quý vị đang xin trợ cấp tiền già OAS và trợ cấp đảm bảo thu nhập GIS cho một người khác do họ mất khả năng nhận thức hoặc không làm chủ được hành vi, Quý vị cần có:

Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, Quý vị có thể mang những giấy tờ trên tới nộp trực tiếp hoặc gửi bưu chính về văn phòng của Service Canada nơi Quý vị đang hoặc đã sinh sống gần nhất.

Phụ cấp cho người còn sống là khoản phụ cấp dành cho vợ/chồng hoặc người phối ngẫu của người đang nhận GIS bỗng đột ngột qua đời. Người bạn đời còn lại có thể nhận khoản phụ cấp dành cho người còn sống nếu:

 • từ 60 đến 64 tuổi
 • Vợ/chồng hoặc người phối ngẫu đang nhận GIS bỗng nhiên qua đời và Quý vị không tái hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người nào khác;
 • thu nhập hàng năm của Quý vị dưới ngưỡng thu nhập hàng năm tối đa được quy định để nhận Phụ cấp cho người còn sống (tới thời điểm tháng 06/2022, mức này được quy định là $26,496). Phụ cấp dành cho người còn sống mà Quý vị được nhận hàng tháng có thể lên tới $1,468.47

Trường hợp đơn xin tiền già OAS, trợ cấp đảm bảo thu nhập GIS hoặc các khoản phụ cấp cho người bạn đời bị từ chối, Quý vị có thể yêu cầu xem xét lại Quyết định trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thư thông báo từ Service Canada.