Thời gian làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật, 09:00 - 22:00

Hỗ trợ khách hàng: (+1) 613 608 4046 - services@eznotary.ca

  • English
  • Tiếng Việt

Dịch vụ

Mặc dù mục đích chính của di chúc là để cho phép mọi người quyết định ai sẽ nhận được tài sản của họ khi họ qua đời, pháp luật vẫn đặt ra những hạn chế nhằm bảo vệ quyền lợi của vợ/chồng và những người phụ thuộc, ngay...
Mục đích của di chúc là để đảm bảo rằng tài chính và tài sản của Quý vị có thể được xử lý một cách trật tự khi Quý vị qua đời. Hầu hết các bản di chúc đều có cấu trúc chung giống nhau. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp...
Di chúc có hai hình thức chính là Di chúc có chứng thực và Di chúc viết tay. Cả 2 loại hình thức di chúc đều có cùng chức năng đó là cho phép Quý vị chỉ ra người sẽ nhận được tài sản của Quý vị khi Quý vị qua đời,...
 Quý vị có thể sử dụng công cụ dưới đây để tải mẫu Di chúc cho Quý vị. TẢI MẪU DI CHÚC  Di chúc là một văn bản pháp lý được tạo ra nhằm mục đích xử lý tài sản và quyền nuôi con chưa thành niên của Quý vị trong...
Trẻ vị thành niên luôn là đối tượng cần được quan tâm và chú ý bởi người lớn, vì chúng chưa có đủ năng lực nhận thức và làm chủ hành vi để tự bảo vệ và đưa ra các quyết định cần thiết. Việc đi du lịch ra nước ngoài cũng...
Kể từ sau tháng Bảy năm 2020, Canada cho phép cha mẹ ruột và cha mẹ hợp pháp tại thời điểm làm khai sinh cho trẻ có quyền truyền lại quốc tịch cho con cái của họ, những đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài mà có...
Trợ cấp an sinh tuổi già hay còn gọi là “tiền già” (OAS) là một khoản trợ Quý vị có thể nhận được nếu Quý vị từ 65 tuổi trở lên và đã sống ở Canada ít nhất 10 năm - ngay cả khi Quý vị chưa bao giờ làm...
Trợ cấp hưu trí Canada (CPP) là một khoản trợ cấp chịu thuế hàng tháng, thay thế một phần thu nhập của Quý vị khi nghỉ hưu. Nếu đủ điều kiện, Quý vị sẽ nhận được tiền trợ cấp hưu trí CPP cho phần còn lại của cuộc đời...
Ngày 1 tháng 8 năm 2020, Chính phủ Ontario đã ban hành quy định O.Reg 431/20, về Chứng thực bản khai tuyên thệ và lời cam kết trực tuyến, đưa ra các yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng khi thực hiện xác thực tuyên thệ hoặc...
Để chứng nhận một văn bản là sao y bản chính của một tài liệu gốc, công chứng viên được qui định phải đối chiếu bản gốc trực tiếp, cung cấp bởi khách hàng. Do đó, việc sao y bản chính bắt buộc phải có sự gặp gỡ trực...