Thời gian làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật, 09:00 - 22:00

Hỗ trợ khách hàng: (+1) 613 608 4046 - services@eznotary.ca

  • English
  • Tiếng Việt

Quyền của vợ/chồng và người phụ thuộc ngoài Di chúc

Spouse and dependents right in willMặc dù mục đích chính của di chúc là để cho phép mọi người quyết định ai sẽ nhận được tài sản của họ khi họ qua đời, pháp luật vẫn đặt ra những hạn chế nhằm bảo vệ quyền lợi của vợ/chồng và những người phụ thuộc, ngay cả khi họ không được nhắc đến trong di chúc, hoặc nhận được ít hơn so với quy định pháp luật.

Quyền của vợ/chồng

Đạo luật Gia đình bảo vệ quyền lợi của vợ/chồng. Khi một người qua đời, người vợ/chồng còn sống có quyền lựa chọn. Họ có thể chọn thừa kế bất cứ thứ gì Quý vị để lại cho họ trong di chúc, hoặc có thể nhận cái gọi là khoản “thanh toán cân bằng” (là số tiền của vợ/chồng trả cho người kia để 2 người đều sở hữu phần tài sản như nhau).

Một khoản thanh toán cân bằng tức là việc tính toán dựa trên những gì vợ/chồng sở hữu và những khoản nợ của họ kể từ ngày người vợ/chồng qua đời. Vợ/chồng với tổng giá trị tài sản nhiều hơn thì phải trả cho người kia một nửa số tiền chênh lệch. Ví dụ, nếu tổng tài sản của người chồng là $100.000 và tổng tài sản của vợ là $60.000, thì khoản chênh lệch giữa họ là $40.000. Nếu người chồng qua đời, người vợ sẽ nhận được một nửa của khoản chênh lệch, là $20.000, ngay cả khi người vợ không nhận được gì theo bản di chúc. Bằng việc lựa chọn khoản thanh toán cân bằng thay vì một khoản thừa kế theo di chúc, di chúc không bị hủy bỏ, nhưng phần di sản cho những người khác sẽ bị giảm xuống do việc thanh toán.

Quyền của người phụ thuộc

Nhóm người thứ hai có thể được hưởng quyền về một phần di sản, mặc dù họ không được nhắc đến trong di chúc là “người phụ thuộc”. Đạo luật Cải cách Luật Kế vị (SLRA) và Đạo luật Gia đình liệt kê những người Quý vị phải cung cấp cho họ nếu họ được xác định là “người phụ thuộc”. Những người này bao gồm vợ/chồng, bố, mẹ, ông, bà, con, cháu, anh, chị, em của Quý vị.

Ai là “người phụ thuộc”?

Để trở thành “người phụ thuộc”, một người phải cho thấy rằng họ nhận được hỗ trợ tài chính từ Quý vị, hoặc họ có quyền theo quy định của pháp luật được nhận hỗ trợ tài chính từ Quý vị trước khi Quý vị qua đời. Một người phụ thuộc có thể phải chứng minh điều đó trước Tòa. Nếu Tòa phán quyết người đó là một người phụ thuộc và người đó có thể chỉ ra nhu cầu được hỗ trợ tài chính, thì Tòa có thể sắp xếp cho họ được thanh toán một số tiền ngoài di sản.

Những thay đổi đối với SLRA  và quyền tài sản của vợ/chồng đã ly thân 

Đạo luật Tăng tốc Tiếp cận Tư pháp, Dự luật 245 , năm 2021 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thực hiện một số thay đổi đối với Đạo luật Cải cách Luật Kế vị (SLRA).

Kể từ ngày 01/01/2022, vợ/chồng đang sống ly thân, nhưng chưa ly hôn, trong tối thiểu 3 năm, hoặc có thoả thuận ly thân hợp pháp hoặc do Tòa chỉ định, được coi như vợ chồng đã ly hôn. Điều này có nghĩa là vợ chồng đã ly thân đã được chỉ định là người được ủy quyền di sản hoặc người thừa kế theo di chúc sẽ không được hưởng các quyền lợi theo di chúc. Trước đây, trong trường hợp này, trừ khi vợ/chồng có thỏa thuận ly thân với các quy định cụ thể về quyền tài sản, thì người vợ/chồng cũ có thể xin chia một phần di sản theo Đạo luật Gia đình.