Thời gian làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật, 09:00 - 22:00

Hỗ trợ khách hàng: (+1) 613 608 4046 - services@eznotary.ca

  • English
  • Tiếng Việt

Hình thức của di chúc

Di chucDi chúc có hai hình thức chính là Di chúc có chứng thực và Di chúc viết tay. Cả 2 loại hình thức di chúc đều có cùng chức năng đó là cho phép Quý vị chỉ ra người sẽ nhận được tài sản của Quý vị khi Quý vị qua đời, đồng thời chỉ ra một đại diện cá nhân để đảm bảo rằng mọi mong muốn của Quý vị đều được thực hiện. Điểm khác biệt chính giữa 2 loại di chúc đó là cách chúng được lập thành văn bản, và những điều cần phải làm để chúng trở thành hợp pháp.

Di chúc có chứng thực

Di chúc có chứng thực là loại di chúc phổ biến nhất. Đôi khi nó còn được gọi là Di chúc “chính thức”. Chứng thực có nghĩa là nó được ký bởi người làm chứng. Mọi di chúc không phải do người lập di chúc tự tay viết phải được “chứng thực” mới được xem là có hiệu lực. Hầu hết di chúc chứng thực đều được đánh máy hoặc soạn thảo trên máy tính, hoặc là các mẫu đơn “điền vào chỗ trống” được in sẵn. Một di chúc có chứng thực phải được ký bởi người lập di chúc trước mặt 2 người làm chứng, và người làm chứng cũng phải ký tên của họ vào phần cuối của di chúc. Quý vị và 2 người làm chứng cũng nên ký tắt tên vào mỗi trang của di chúc. Sau khi ký, người làm chứng ký vào một văn bản được gọi là Bản tuyên thệ. Trong văn bản này, người làm chứng phải thề rằng những điều họ đã thấy Quý vị ký vào bản di chúc, và họ không có lý do nào để tin rằng Quý vị không có khả năng lập di chúc.

Ở Ontario, di chúc và giấy ủy quyền có thể được chứng thực từ xa, có nghĩa là công nghệ video có thể được sử dụng để những người làm chứng chứng kiến người để lại di chúc ký vào văn bản, miễn là một trong những người làm chứng là thành viên của Hiệp hội Luật Ontario (Luật sư hoặc Licensed Paralegal).

Một điều quan trọng đó là nhân chứng còn lại (không phải là thành viên của Hiệp hội luật) bắt buộc không phải là người có quyền lợi từ việc được nhận tặng, cho trong di chúc. Họ cũng không được là vợ/chồng của bất kỳ ai được nhận tặng, cho trong di chúc của Quý vị (người có quyền lợi liên quan).

Di chúc viết tay

Di chúc viết tay kém trang trọng hơn một di chúc có chứng thực. Những yêu cầu chính của một bản di chúc viết tay đó là nó phải được viết tay hoàn toàn bởi người lập di chúc, và nó phải được ký và đề ngày tháng. Không giống di chúc có chứng thực, di chúc viết tay không yêu cầu người làm chứng hay bản ghi lời khai, và có thể được tự chuẩn bị bởi người lập di chúc. Mặc dù đây có thể là lựa chọn đơn giản nhất khi lập di chúc, nhưng nó không phải ý tưởng tốt dành cho hầu hết mọi người. Những bản di chúc này sẽ không có hiệu lực nếu chúng không rõ ràng hoặc thiếu thông tin pháp lý quan trọng.