Thời gian làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật, 09:00 - 22:00

Hỗ trợ khách hàng: (+1) 613 608 4046 - services@eznotary.ca

 • English
 • Tiếng Việt

Di chúc là gì và những ai nên lập di chúc?

Di chúc

 Quý vị có thể sử dụng công cụ dưới đây để tải mẫu Di chúc cho Quý vị.

TẢI MẪU DI CHÚC

 Di chúc là một văn bản pháp lý được tạo ra nhằm mục đích xử lý tài sản và quyền nuôi con chưa thành niên của Quý vị trong trường hợp Quý vị qua đời. Một bản di chúc sẽ không có hiệu lực cho đến khi một người chết đi. Người ta ước tính rằng có ít hơn 50% người Canada sử dụng di chúc. Những người trưởng thành đã có con cái và sở hữu tài sản đều nên có một bản di chúc cho chính mình đề phòng những trường hợp bất trắc.

Di chúc thực hiện một số chức năng quan trọng:

 • Nếu Quý vị có con cái chưa thành niên, tức là dưới 18 tuổi, di chúc cho Quý vị cơ hội chỉ định người giám hộ và nêu ra nguyện vọng về việc ai sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc con của Quý vị và tài sản của chúng nếu Quý vị qua đời;
 • Di chúc giúp Quý vị để lại hướng dẫn về cách thức phân chia tài sản của mình khi Quý vị qua đời. Điều này có thể bao gồm tất cả mọi thứ từ nhà cửa, đất đai, tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư, đến tất cả tài sản cá nhân của Quý vị;
 • Di chúc giúp Quý vị chỉ ra người sẽ đứng ra giải quyết tất cả công việc cá nhân của Quý vị, và người sẽ thực hiện các chỉ dẫn Quý vị để lại trong di chúc. Người này được gọi là người điều hành di chúc, người đại diện, người được ủy thác hoặc cũng có thể là Quản tài viên theo luật của tỉnh bang Quebec; và
 • Di chúc cũng có thể trở thành một phần quan trọng trong việc lập kế hoạch phân chia di sản để hạn chế gánh nặng về thuế khi Quý vị tặng cho tài sản cho người thân.

Nếu Quý vị qua đời mà không để lại di chúc, tài sản của Quý vị sẽ được phân chia theo pháp luật của Ontario. Một thủ tục được thiết lập sẽ phân chia tài sản dựa trên mối quan hệ gia đình. Ngay cả khi Quý vị muốn tài sản của mình được phân chia chính xác theo luật của Ontario, Quý vị vẫn nên có 1 bản di chúc vì nó sẽ giảm bớt sự chậm trễ và chi phí liên quan đến công việc của Quý vị.

Yêu cầu của một bản di chúc có hiệu lực

Để một bản di chúc có hiệu lực, cần phải đáp ứng một số yêu cầu quan trọng sau:

 • Di chúc phải được lập thành văn bản và có chữ ký. Nếu là bản đánh máy hoặc không phải do người lập di chúc tự lập, nó phải được ký trước mặt 2 người làm chứng, và 2 người làm chứng cũng phải ký vào văn bản di chúc của Quý vị.

Ở một số tỉnh bang, chẳng hạn như ở Ontario, Di chúc và Giấy ủy quyền có thể được làm chứng từ xa, hay còn gọi là làm chứng trực tuyến (online). Điều này có nghĩa là người lập di chúc và 2 nhân chứng có thể tham gia cuộc gọi video để chứng kiến việc người để lại di chúc đã ký di chúc và giấy ủy quyền, một trong hai nhân chứng bắt buộc phải là thành viên của Hiệp hội Luật tỉnh bang hoặc Công chứng viên. Nhân chứng thứ 2 không phải là thành viên của Hiệp hội Luật tỉnh bang có thể là bạn bè, người quen của Quý vị nhưng nhất thiết phải là người KHÔNG có quyền và lợi ích liên quan tới bản di chúc mà Quý vị để lại.

 • Người lập di chúc phải từ 18 tuổi trở lên (hoặc 16 tuổi nếu ở tỉnh bang BC), hoặc nếu nhỏ hơn độ tuổi pháp luật quy định, Quý vị phải:
 • đã kết hôn;
 • dự tính kết hôn (nhưng di chúc sẽ không có hiệu lực cho đến khi hôn nhân diễn ra);
 • là thành viên của Lực lượng vũ trang Canada
 • Người lập di chúc phải có đầy đủ năng lực nhận thức, làm chủ hành vi để lập di chúc. Nói chung, một người có đầy đủ năng lực nhận thức, làm chủ hành vi nếu họ có thể hiểu được mục đích và ảnh hưởng của việc lập di chúc. Đây có thể trở thành một câu hỏi quan trọng nếu người lập di chúc là người cao tuổi.
Quy tắc mới cho di chúc “không hợp lệ” trước đây

Đạo luật Tăng tốc Tiếp cận Tư pháp (Accelerating Access to Justice Act) , Dự luật 245, năm 2021 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thực hiện một số thay đổi đối với Đạo luật Cải cách Luật Kế vị (Succession Law Reform Act).

Một thay đổi quan trọng là trước đây, nếu một bản di chúc không được thực hiện một cách hoàn hảo và không tuân thủ đúng mọi quy định đơn lẻ, thì nó được gọi là “không hợp lệ một cách chặt chẽ”. Từ ngày 01/01/2022, các Tòa án có thể coi một bản di chúc “không hợp lệ một cách chặt chẽ” là hợp pháp. Ví dụ, các Tòa án có thể tuyên bố một bản di chúc chỉ được ký bởi một người làm chứng thay vì hai người là hợp pháp. Điều này được hiểu rằng bản di chúc đã “tuân thủ cơ bản” các nguyên tắc tối thiểu theo luật định dù nó thiếu đi tính triệt để và nghiêm ngặt của các quy tắc do luật định.

 

Thông tin tham khảo thêm

Hình thức của di chúc

Những quy định để lập một bản di chúc hợp pháp